Rane raeunala

Tanjur narezaka je piæe iz najjaèih i najljep¹ih programa za stvaranje skupa ukusnih zalogaja. Ako smo pozvali sebe i ne znamo kako ih prihvatiti, mo¾emo stvoriti ukusnu tanjuriæ s kobasicama.

dogovorNajbolja ploèa izgleda kada proizvodi rasporeðeni na njemu imaju razlièite boje i stanja. Kod kuæe mo¾emo organizirati kri¹ke svjetla i okruglih kri¹ki salame. Va¾no je, meðutim, da pojedinaène kri¹ke formiraju uredan sastav. Mo¾emo ih stvoriti u redovima u nizu tako da je svaki rulonik poznat. Zanimljivije, iako slo¾enije rje¹enje je raspored zakrpa u cvjetnoj strukturi. Nakon ¹to im date dobar oblik, samo ih stavite na èaèkalicu.

estetikaSuhomesnati pladanj ¾eli biti poslu¾en na cesti koja æe biti ukusna i elegantna. Sve kri¹ke treba rezati ravnomjerno i tanko o¹trim no¾em ili profesionalnom opremom koja se mo¾e koristiti klinasti rezaè. Komadi kobasica mogu se rezati dijagonalno i izdati pored role.

DodaciTakoðer mo¾emo organizirati masline, sireve, koktel rajèice i listove salate na tanjuru mesa. To je jeftinije donijeti ¹paroge u rolama ili nadjev u njima. Vjerojatno æe se dijeliti s pastom od jaja, paprikom, kremom od hrena, senfom ili pestom. Veliki dodatak takvim rolama bit æe jelo od lososa i biljne kreme. Ako kao dodatak odaberemo sir, njegov okus treba odabrati prema okusu hladnog mesa. Zato treba poslu¾iti zaèinjene sireve za zrenje, ukljuèujuæi i zrele kobasice kao ¹to su Parma pr¹ut ili chorizo kobasica.

jaka piæaPredjela s jednostavnim narezcima najbolje odgovaraju bijelom, dobrom vinu. Ako smo hladno meso koje koristimo malo veæe, vrijedno je staviti suho crno vino na stol. Uèinkovito rje¹enje je prvo poslu¾ivanje blagih hladnih jela s bijelim vinom, zatim o¹triji sa sirom, koji je najprikladniji za crno vino, a na rubu seta pa¹teta i peciva od lososa s roze vinom.