Blagajnu i oslobadanje od pdv a

FormexplodeFormexplode. Brzo povećanje mišićne mase

Vjerojatno se svatko od nas susreo u hipermarketima i drugim supermarketima s blagajnama. Dakle, na njima, prodavaèi raèunaju na¹e rezultate i daju nam raèun. Èesto, ali ne znamo ¹to ovaj iznos daje. U veæini izraèuna mo¾ete jednostavno izraditi kalkulator. Za¹to je blagajna oznaèena kao ureðaj u mnogim ustanovama i trgovinama?

Kasa je iznos za registraciju. Zatim tu je elektronsko jelo èija je pretpostavka registracija prometa, kao i iznos poreza. Ukljuèujemo i porez na dohodak i PDV u iznosu poreza. Na njegovu velièinu utjeèe prodaja na malo. Za razliku od izgleda, neki od tih iznosa ne sadr¾e fiskalnu memoriju. Svi podaci o kupnji vidljivi su u stranim, ispravno osiguranim uspomenama. Meðutim, blagajne su uvijek najpopularnije. Trenutno se koriste u Poljskoj, Italiji i Grèkoj. Takve blagajne imaju zasebnu fiskalnu memoriju s posebnim svojstvima. Oznaèeni su jedinstvenim brojem. Na kraju prodajnog dana preporuèuju se iznosi poreza na takvom blagajniku. Cijene su neto i bruto.

Vrijedi shvatiti tko bi trebao imati takav fiskalni iznos. ®elim to znati iz prihoda svake tvrtke ili privatne ¾ene. Ako prihodi prelaze odreðeno ogranièenje, tada biste trebali ulagati u fiskalni iznos. Iznos granice daje Ministarstvo financija. Postoji odreðeni dio robe koji se mo¾e prodati samo ako imate takvu blagajnu. To je, izmeðu ostalog, za alkohol i duhanske proizvode. Nakon zavr¹etka prodajnog dana, svaki mu¹karac s danom gotovinom ima cilj napraviti dnevno fiskalno izvje¹æe. Neophodna je i traje kasnije pohranjena u memoriji danog blagajnika. Ne mo¾e se promijeniti ili izbrisati.

Naravno, registarske blagajne se jo¹ uvijek najèe¹æe koriste u poduzeæima i supermarketima. Meðutim, ako vodimo privatni posao, a na¹a dobit prelazi odreðenu granicu, trebali bismo ulagati u takav elektronièki ureðaj. Zahvaljujuæi njemu, savr¹eno æemo ispuniti sve formalnosti.